Twórca zespołu

Mariusz Henryk Mazur – twórca, dyrygent Młodzieżowego Zespołu MAZURECZEK”, pomysłodawca, dyrygent i tamburmajor Jurajskiej Orkiestry Dętej z Racławic i Czubrowic, instruktor Zespołu „Czubrowiacy”, opiekun Klubu Seniora z siedzibą w Racławicach, a także organista przy kościele Narodzenia NMP w Racławicach. Autor wielu opracowań muzycznych, pasjonat i miłośnik folkloru.

Zamiłowanie do muzyki ujawniło się u niego już w dzieciństwie. W 10 roku życia zaczął pobierać pierwsze, prywatne lekcje w Krakowie u Pana Ziemowita Pawlisza. Później kontynuował swą dalszą edukację w Państwowej Szkole Muzycznej w Krakowie. W latach 1996-2000 uczęszczał do Archidiecezjalnej Szkoły Organistowskiej w Krakowie, którą ukończył zdobywając dyplom kwalifikujący go do wykonywania funkcji organisty. W październiku 2012 roku ukończył szkołę dla kapelmistrzów i tamburmajorów z zakresu prowadzenia orkiestr dętych w Nowym Sączu, a w lutym 2013 roku został wręczony Panu Mariuszowi dyplom ukończenia szkoły podczas uroczystej gali w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu.

Muzyką liturgiczną interesował się od najmłodszych lat. Mając 12 lat zagrał po raz pierwszy na organach w kościele parafialnym w Racławicach. Wtedy to na prośbę miejscowego proboszcza rozpoczął pracę organisty w kaplicy w Czubrowicach. Od 1994 roku pełni na stałe funkcje organisty w kościele Narodzenia NMP w Racławicach, jak i w kaplicy w Czubrowicach. Podczas odprawiania Drogi Krzyżowej „Na Skałach” w Czubrowicach, swym śpiewem uświetnia to nabożeństwo.