Stowarzyszenie Mazureczek

16 lutego 2009 roku zakończyła się rejestracja Stowarzyszenia Mazureczek w Sądzie Rejonowym w Krakowie pod nr: 0000323493.

Cel działania organizacji:

1. Prowadzenie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.
2. Popieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości muzycznej.
3. Podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój kulturalny wspólnot i społeczności lokalnych.
5. Prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty kulturalnej.
6. Wspieranie i stymulowanie prac naukowo-badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem badań folklorystycznych.
7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
8. Promocja i organizacja wolontariatu.
9. Podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych i społecznych.
10. Międzynarodowa współpraca kulturalna i intelektualna.

KONTAKT:

tel. +48 691 929 922
email: mariusz.mazureczek@gmail.com
NIP: 513-019-41-69
REGON: 120966304
KONTO BANKOWE: 08 8589 0006 0150 0450 0231 0001